Hybrid

Till skillnad från HANS-skydd så skyddar ett hydrid även vid offset-kollisioner, dvs snett framifrån.

Tänk på att byta remmarna om du har varit med om en kollision! Detta eftersom remmarna töjs ut när de fångar upp huvudet och sedan inte återfår samma skyddsförmåga. Du hittar nya remmar på vår Tillbehörssida.