Nackkragar

Nackkragar är den enklaste formen av nackskydd och ett minimikrav inom t.ex. folkrace och crosskart. Det ger dig ett visst skydd vid kollissioner i lägre hastigheter. Vill man satsa mer på säkerheten så är nästa steg ett HANS-skydd som dock även kräver en hjälm med fästen avsedda för detta.