Nackkragar

Nackkragar är den enklaste formen av nackskydd som man ofta använder inom exempelvis folkrace och ger dig ett visst skydd vid kollissioner i lägre hastigheter.