Nackkragar

Nackkragar är den enklaste formen av nackskydd och ett minimikrav inom t.ex. folkrace och crosskart. Det ger dig ett visst skydd vid kollissioner i lägre hastigheter.