HANS

HANS-skydd är ett bevisat bra skydd mot nackskador som används flitigt inom all form av motorsport. Skyddet vilar över axeln och mot bröstet sedan häktas det fast i din hjälm och vid kolission så fångas således huvudet upp innan nacken utsätts för krafterna. Läs mer om hur du väljer rätt HANS-skydd här!