Beställning kan göras i vår butik i Hässleholm, via webshop, e-post, telefon eller sms. Vid beställning från webshopen skickas en automatisk bekräftelse på mottagen order. Har du ej fått någon sådan bekräftelse inom 24 timmar, vänligen kontakta oss. Efter att ordern blivit kontrollerad, skickas en manuell bekräftelse alternativt en leveransbekräftelse. Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus, pris etc. förbehåller vi oss rätten att kunna korrigera detta i efterhand. 

Alla fraktpriser som automatiskt genereras i webshopen ska ses som ungefärliga då det alltid föreligger risk för fraktillägg på undantagsorter och dylikt. I dessa fall kan tillägget komma att faktureras i efterhand. Vill man veta exakt hur mycket det kommer att kosta måste vi kontaktas först för att ta fram en exakt fraktkostnad.

Betalning
Betalning görs i samarbete med Billmate AB (org. 556918-4129) via webshopen, samt med kort/swish/kontanter i butiken.

Villkor Billmate Faktura
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Billmate AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av A. Åbergs Bil & Import AB överlåtna till Billmate AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 11%. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Villkor Billmate Delbetala
Genom vårt samarbete med Billmate AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Har du några frågor så kan du ringa Billmate på 040-303 500 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %.

Presentkort
Presentkort är giltliga ett år från inköpsdatum om inget annat anges. Det går för närvarande inte att utnyttja presentkort vid beställning i webshopen. Du är däremot välkommen att göra din beställning per telefon, e-post, eller direkt i butiken.

Egen risk
Samtliga produkter används på egen risk, vi tar ej ansvar för ev. fel eller skador som uppstår vid användandet av våra produkter.


GDPR
Hanteringen av personuppgifter finns i vår integritetspolicy som du kan läsa här: GDPR
Vill du få ett registerutdrag för att ta reda på vilka uppgifter vi har om dig kan du skriva ut de här: Registerutdrag

Pris
I priserna ingår moms med 25%.
Vi reserverar oss för kraftiga marknadsändringar vilket kräver prisjustering, samt tillägg från fraktbolag till uppgedd leveransadress.

Leveranstid
Vi ger alltid ett så ärligt och klart besked om leveranstid som möjligt, dock kan vi av förklarliga skäl aldrig garantera en leveranstid för produkter som är utom vår kontroll.

Leveranser
Vi erbjuder en rad olika fraktalternativ via DHL och Schenker. Vi erbjuder även fri leverans till tävlingar som vi besöker. Köparen svarar själv för ev. risk i samband med en sådan leverans. 

Leveransförsening
Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, t ex då våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar. 

Transportrisken
Transportrisken övergår från oss till kunden, alternativt fraktbolaget, när varan lämnar vårt lager. Det är upp till köparen att försäkra sig mot ev. skador eller förlorade produkter genom att välja rätt fraktalternativ. Vid eventuell transportskada ska:

1. Synlig skada noteras vid uthämtning/mottagning av godset.
2. Icke synlig skada ska reklameras inom 7 arbetsdagar.

Styckegods medför normalt ersättning enligt transportbranschens normer och det innebär ca 90kr/kg! Alltså måste separat försäkring användas om man vill utesluta denna risk.

Returer
Vi erbjuder retur av produkter för byte eller hävning av köp så länge produkten är i oförändrat nyskick samt i originalförpackning. Detta gäller dock ej produkter som är beställningsvara eller ej erbjuds som lagervara på hemsidan. Köparen står för kostnaden för returfrakten, och samtliga returer måste skickas som företagspaket med utkörning. Måste vi köra till utlämningsställe fördröjs processen med upp till en vecka och en hanteringsavgift på 160:- ex moms tas ut. Har man ej möjlighet att boka frakt själv kan vi erbjuda returfraktsedel där köparen debiteras kostnaden.

Vid samtliga returer skall tydliga instruktioner och kontaktuppgifter bifogas i försändelsen.

Outlösta paket
För paket som ej hämtats ut och gått i retur till oss, debiteras en avgift på 200 kr samt dubbla fraktavgiften. 

Återbetalningar
Ev. återbetalningar görs i första hand till bankkonto. Återbetalningen sker inom 8 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

Garanti
Produkter för tävlingsbruk saknar generellt garantier. Skulle fabrikationsfel upptäckas ersätter vi dem.

Ångerrätt och Öppet Köp i 14 dagar
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs oanvänd och ej förstörd eller skadad. Du får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. Vi tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen. Du som kund står för alla frakter vid åberopande av Ångerrätt och Öppet köp i 14 dagar. Vi påför även en administrationsavgift om 100:- vid återbetalning när ångerrätten åberopas. Observera att ångerrätt och öppet köp ej gäller specialtillverkningar och beställningar efter personlig prägel.

Force majeure mm
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, eller liknande händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal från oss, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.