Allmänt om incarkameror

 

Att ha incarfilmer från tävlingar är kul om man vill visa sponsorer och fans vad som hände under tävlingen, men framförallt väldigt bra för att själv kunna analysera sin körning och förhoppningsvis lära av sina misstag.

Oavsett vilken kameramodell man använder brukar det finnas liknande problem som måste lösas innan filmerna blir riktigt bra:
Bildkvalitét/upplösning, exponering, intercomljud och batteritid.
Här nedan går vi igenom dessa områden lite generellt och framöver kommer ni även kunna klicka er vidare till specifika instruktioner för olika populära kameror.

Bildkvalitét:
De flesta kameror har flera olika inställningar för upplösning och fps (antal bildrutor per sekund). Vår rekommendation i dagsläget är att filma i 1080p eller Full-HD som det också kallas. Upplösningen är då 1920x1080 pixlar vilket ger riktigt bra bild utan att vara alltför krävande för datorn om man vill redigera filmerna. När det gäller FPS är 30 fullt tillräckligt men 60FPS ger bättre möjlighet att plocka ut skarpa stillbilder från filmen.

Exponering:
Ni har nog alla sett incarfilmer där insidan av bilen syns tydligt, men utanför rutan är det så ljust att det knappt går att urskilja vägen.
Detta beror på att kameran mäter ljuset över hela bilden och försöker hitta en exponeringsinställning som ger bra bild på varenda del av bilden.
En solig dag är det så stor skillnad på ljuset innanför och utanför bilen, särskilt om kameran sitter långt bak i bilen, att en kamera som inte har extremt bra dynamiskt omfång får problem att anpassa ljuset efter de båda extremförhållandena.
Lösningen på detta problem skiljer sig från kamera till kamera, vissa som t.ex. GoPro modell 2-4 har en funktion som heter ”spot meter” där man ställer kameran till att mäta ljuset på en punkt i mitten av rutan istället för över hela bilden. På de nyare Gopromodellerna är detta ersatt med en funktion, där man genom att trycka och hålla kvar fingret på kamerans skärm, väljer var ljuset ska mätas. Detta hade fungerat bra om det inte vore för att kameran nollställer inställningen var gång den startas om.

På kameror som inte har något val för var man ska mäta ljuset brukar det istället finnas en funktion för att manuellt välja hur hög/låg exponering man ska använda. Skalan är oftast från -2,5 - +2,5 och benämnd som ”EV-comp” eller liknande. Vilket värde man ska använda får man prova sig fram till, men en solig dag rekommenderar vi att man sätter det så lågt som möjligt, alltså på -2,5 om det är det lägsta tillgängliga.
Om er kamera tillåter manuell inställning av ISO det också hjälpa att ställa detta värde så lågt som möjligt. 
På vissa kameror, t.ex GoPro 5 och nyare måste man först aktivera det manuella läget ”pro tune” för att kunna komma åt inställningarna för EV-comp och ISO. Mer om detta kommer i en specifik artikel om GoPro.

Har man en billig kamera utan möjlighet att ställa exponeringen själv är den bästa lösningen att montera kameran framme vid rutan. En sådan kameravinkel kan ge häftiga filmer men är svåra att använda till att analysera sin egen körning. 

Intercomljud:
Att få med ljudet från intercomet på filmen kan vara jättelätt eller en riktig djungel…  På vissa kameror, t.ex. Sonys actionkameror, behöver man bara en enkel liten sladd som kopplas från intercomenheten till kameran. På andra kameror, som t.ex alla GoPro från modell 3 och framåt, krävs en adapter för att kunna koppla in ljud. Mer om dessa modellspecifika lösningar kommer i artiklar om respektive kamera.

Om man har problem att få ljudet att fungera från sitt intercom är en enkel lösning att istället sätta en liten ”mygga” eller ”slipsmikrofon” på co-driverns bälte och koppla denna till kameran.

Batteritid:
Få kameror har tillräckligt bra batteri för att klara en lång rallytävling, särskilt när kameran använts några säsonger. Det absolut bästa sättet att lösa detta är att montera ett usb-uttag i bilen och använda kamerans vanliga laddsladd så att kameran hela tiden laddas av bilens elsystem.

Ett alternativ till detta, om man inte vill/kan koppla in sig på elsystemet, är att sätta en ”powerbank” i närheten av kameran som den kan ta laddning ifrån. Man kan såklart även köpa extrabatterier till sin kamera, men en powerbank är i de flesta fall både billigare och ger längre batteritid.

Här hittar ni länkar till guider till några av de mest populära kamerorna:
(De kameraspecifika artiklarna kommer snart)

 (kommer snart)

 (kommer snart)

 (kommer snart)

 

Kolla även in våra andra guider:

Introduktion Rally

Bygga Rallybil

Guide för burbygge

Instruktioner för elektroniskt gasspjäll